Széchenyi2020

EFOP-2.4.1-16-2017-00090

Lakhatási körülmények fejlesztése Mátraverebélyen

Üdvözöljük az „EFOP-2.4.1-16-2017-00090 - Lakhatási körülmények fejlesztése Mátraverebélyen” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projektinformációk


Pályázó neve MÁTRAVEREBÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe Lakhatási körülmények fejlesztése Mátraverebélyen
Szerződés száma EFOP-2.4.1-16-2017-00090
Támogatás összege (Ft) 164 821 000
Összköltség (Ft) 164 821 000
Támogatás mértéke %-ban 100
Biztosítéknyújtásra köteles Igen
A projekt megvalósításának kezdete 2019.02.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.03.02.
Záró elszámolás benyújtásának határideje 2021.04.01.
Nyilatkozat tevő  
Szerződéstervezet elfogadásának dátuma  
Az eredeti hatálybalépés dátuma 2019.03.18.
A legutóbbi szerződésmódosítás hatálybalépés dátuma 2020.07.14.
Záró elszámolás döntés dátuma  
Záró elszámolás döntés jóváhagyás dátuma  

A projekt bemutatása

Mátraverebély Község Önkormányzata által megvalósítandó projektünk az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) keretében benyújtott támogatási kérelem beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, (szociális bérlakásokkal) illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával.

A jelenlegi projekt célcsoportja: Az EFOP-1.6.2 projektbe bevont, az akcióterületen élő, 16-54 éves emberek, akikre egyéni fejlesztési terv készül, valamint családjaik.

Jelenleg 181 fővel kötöttünk együttműködési megállapodást, és 115 fő közvetlen kedvezményezettje a projektnek.

Önkormányzatunknál a projekt megvalósításához szükséges humán erőforrások, illetve biztosításukhoz szükséges cselekvési terv rendelkezésre áll, a projekt tervezése során a hosszú távú eredmények, valamint a projekt fenntarthatóságára kiemelt hangsúlyt fektettünk.

A Csillag Szolgáltató Házra jelen projekt keretében nem tervezünk forrást elszámolni, az elődprojekt fenntartási időszakában ez rendelkezésre áll.

A projekt részletes szakmai tartalmát a Lakhatási Beavatkozási Terv tartalmazza.  

A projekt keretében a projektben a pályázat benyújtásakor 6 db szociális bérlakás kialakítását terveztük meg, melyekben minimum 32 fő lakhatási körülményei javulnak. 

Projekt másik célkitűzése a településkép javítása

Így az egyik legjelentősebb tevékenység a romos, életveszélyes épületek elbontása, a szegregátum területének rendezését jelölte ki az önkormányzat elérendő célként.

Projektünk helyszíne:

 A szociális bérlakások létrehozására és felújítására irányuló beruházásra elsősorban olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található, vagy ahol biztosítható a szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó település integrált lakókörnyezetéhez. Projektünk akcióterülete a KSH igazolás alapján a Rózsa domb- Tátra tér- Dózsa György út mindkét oldala- Vasút út keleti oldala a névtelen utca vonaláig- Dózsa György út északi oldala, ahol az EFOP - 162-ben bevonni tervezett célcsoport jelentős része nagyon rossz lakhatási körülmények között él.

Az önkormányzat a szükséges ingatlanokat már megvásárolta, jelenleg a közbeszerzési eljárás kiírása van hátra, amelyet követően a lakásfelújítások is elkezdődhetnek.

×
modal image